Tuesday, 17/05/2022 - 01:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
135/2020/NĐ-CP Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 Quy dịnh về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020
71/2020/NĐ-CP Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 Quy định lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên 30/06/2020
43/2019/QH14 Luật Giáo dục năm 2019 14/06/2019
115/2020/NĐ-CP Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 25/09/2020
52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2019 của Luật Viên chức 2010 25/11/2019
58/2010/QH12 Luật Viên chức 2010 15/11/2010
143/2020/NĐ-CP Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế 10/12/2020
113/2018/NĐ-CP Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 31/08/2018