Tuesday, 17/05/2022 - 01:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
14/2021/TT-BGDĐT Thông tư số 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2013 về tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 20/05/2021
40/2013/TT-BGDĐT Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT Quy định về tiếp công dân, giải quyết Khiếu nại, Tố cáo 18/12/2013