Tuesday, 17/05/2022 - 02:35|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
22/2021/TT-BGDĐT Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT 20/07/2021
26/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá xếp loại HS 26/08/2020
32/2020/TT-BGDĐT Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học phổ thông 15/09/2020
58/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT 12/12/2011