Tuesday, 17/05/2022 - 02:30|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
22/2021/TT-BGDĐT Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT Về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT 20/07/2021
01/2019/TT-BNV Thông tư số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình xử lý văn bản điện tử 24/01/2019
09/2014/TT-BTTTT Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền thông Quy định chi tiết về cung cấp, sử dụng quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử và mạng xã hội 19/08/2014
27/2018/NĐ-CP Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử 01/03/2018
72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin điện tử 15/07/2013
43/2011/NĐ-CP Nghị định số 43/2011/NĐ-CP Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trên Trang thông tin điện tử 13/06/2011
Luật Công nghệ thông tin năm 2006 29/06/2006
135/2020/NĐ-CP Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 Quy dịnh về tuổi nghỉ hưu 18/11/2020