Tuesday, 17/05/2022 - 01:57|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
2873/SGDĐT-TCCB Công văn số 2873/SGDĐT-TCCB ngày 28/10/2021 V.v tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh năm học 2021-2022 02/11/2021
2877/SGDĐT-GDMNTH Công văn số 2877/SGDĐT-GDMNTH về việc truyền thông chương trình Lớp học không khoảng cách lần thứ 3 02/11/2021
120/NQ-HĐND Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa NQ về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở GDTX trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch covid 19 28/10/2021
4447/UBND Công văn số 4447/UBND ngày 20/10/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa Vv triển khai tiêm vacxin phòng Covid19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa 20/10/2021
4111/BGDĐT-KHTC Công văn số 4111/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT V.v trả lời kiến nghị của công dân tại cổng dịch vụ công quốc gia và quán triệt thực hiện các chỉ đạo và văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT 13/10/2021
4209/UBND Công văn số 4209/UBND ngày 07/10/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR Code 07/10/2021
2524/SGDĐT-VP Công văn số 2524/SGDĐT-VP ngày 04/10/2021 V.v giới thiệu Trang Zalo Official Account chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa 04/10/2021
4078/UBND Công văn số 4078/UBND ngày 30/9/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa V.v tập trung tuyên tryền, đồng loạt cài đặt sử dụng Bluzone 30/09/2021