Tuesday, 17/05/2022 - 02:33|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
574/UBND-KGVX Kế hoạch, phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 24/02/2022
215/QĐ-TrHTĐ Quy chế quản lý, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, sổ chủ nhiệm điện tử và sổ đăng bộ học sinh điện tử năm học 2021-2022 08/10/2021
2873/SGDĐT-TCCB Công văn số 2873/SGDĐT-TCCB ngày 28/10/2021 V.v tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho cán bộ, giáo viên, học sinh năm học 2021-2022 02/11/2021
2877/SGDĐT-GDMNTH Công văn số 2877/SGDĐT-GDMNTH về việc truyền thông chương trình Lớp học không khoảng cách lần thứ 3 02/11/2021
TKB Thời khóa biểu dạy học trực tiếp Học kỳ 1 năm học 2021-2022 02/11/2021
TKB Thời khóa biểu dạy học Trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2021-2022 02/11/2021
120/NQ-HĐND Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa NQ về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở GDTX trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch covid 19 28/10/2021
4447/UBND Công văn số 4447/UBND ngày 20/10/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa Vv triển khai tiêm vacxin phòng Covid19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa 20/10/2021