Tuesday, 17/05/2022 - 01:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
DS Danh sách học sinh lớp 9/2- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 9/1- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 8/2- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 8/1- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 7/3- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 7/2- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 7/1- Năm học 2021-2022 09/09/2021
DS Danh sách học sinh lớp 6/2- Năm học 2021-2022 09/09/2021