Tuesday, 17/05/2022 - 00:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS TRƯƠNG ĐỊNH
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
170/TB-TrHTĐ Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2020-2021 16/06/2021
Thông tin đội ngũ CBQL, GV, NV năm học 2020-2021 25/09/2020
Thông tin cơ sở vật chất năm học 2020-2021 25/09/2020
Thông tin chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 30/05/2021
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 25/09/2020